top of page

Algemene voorwaarden

Alle facturen zijn betaalbaar binnen de vijftien dagen na factuurdatum.

 

Bij gebreke hieraan is er een conventionele verwijlinterest verschuldigd ad 10%.

 

Tevens is er van rechtswege een forfaitair schadebedrag ad 10% verschuldigd met een minimum van 50,00 €.

 

Ingeval van geschillen zijn de rechtbanken van het arrondissement Limburg bevoegd.

 

De Belgische wet is van toepassing.

 

Indien dit dossier afgehandeld is, dan wordt het vanaf heden gedurende de wettelijke termijn van 5 jaar bewaard.

 

Nadien wordt het vernietigd. Indien u bepaalde stukken uit het dossier wenst te bekomen, dient u deze op te vragen binnen deze termijn van 5 jaar.

bottom of page