top of page

Tarieven

Wij zorgen voor een optimale dienstverlening aan een correcte prijs. Hier vindt u de tarieven die wij toepassen bij de berekening van de kosten en ons ereloon. Deze bedragen zijn excl. BTW.

 

Het ereloon vergoedt het werk van de advocaat. Daarnaast zijn er bepaalde kosten die apart aangerekend worden.

 

Wanneer het dossier wordt afgesloten ontvangt u een staat van kosten en ereloon, evenals de factuur, zodat u een overzicht heeft van onze werkzaamheden in uw dossier.

 

 

1. Reguliere zaken

 

Wij hanteren twee berekeningswijzen voor het ereloon. Bij elke gebruikte berekeningswijze kunnen correctiecoëfficiënten (bv. In functie van de ervaring van de advocaat, het spoedeisende karakter of het belang van de zaak) worden toegepast en deze vormen een essentieel bestanddeel om het concrete ereloon in een zaak te begroten.

 

  • Het uurloon

 

Wij rekenen een ereloon van € 120,00 per uur.

 

 

  • Berekening naargelang de waarde

 

Het ereloon wordt aangerekend per schijf overeenkomstig volgende schaal:

5. Nuttige informatie

 

BTW

 

Sinds 1 januari 2014 zijn wij verplicht om 21% BTW te rekenen op onze kosten en het ereloon.

 

BTW Freson Advocaten FV:            BE 0668 868 448

BTW Marc Freson:                           BE 0816 693 082

BTW Isabel Freson:                         BE 0542 346 004

Kantoorrekening

 

BE60 6302 2005 5370                    

 

Derdenrekening

 

BE85 6302 2501 5306

Van € 0 tot € 7.500                            15 %

Van € 7.501 tot € 75.000                  10 %

Van € 75.001 tot € 150.000               8 %

Van € 150.001 tot € 300.000             6 %

Meer dan € 300.000                           4 %

 

Wij rekenen volgende kosten in de reguliere dossiers:

Openen dossier:                   € 30,00

Dactylografie:                        € 11,00 / getyp. blz.

Kopie:                                     € 0,40 / kopie

Inkomende fax / e-mail:      € 0,40 / blz.

Verplaatsingen:                    € 0,65 / km

De gerechtsdeurwaarderskosten worden door de cliënt rechtstreeks betaald aan de gerechtsdeurwaarder, die daarvoor een factuur opstelt.

 

De gerechtskosten worden afzonderlijk begroot.

 

De overige kosten (aangetekende zendingen, brief buitenland, internationale telefoongesprekken, trein- of vliegreizen, enz.) worden aangerekend aan de reële kostprijs.

2. Voor invordering van niet betaalde facturen

 

Wij ontwikkelden een speciale formule voor ondernemingen die al hun onbetaalde facturen door ons kantoor laten invorderen.

 

Als onderneming vertrouwt u ons de desbetreffende facturen toe en u heeft er verder geen omkijken meer naar.

 

Contacteer ons en wij werken samen een oplossing op maat van uw behoeften en mogelijkheden uit.

 

 

3. Kosteloze juridische tweedelijnsbijstand of pro Deo

 

Indien u in aanmerking komt voor kosteloze juridische tweedelijnsbijstand informeren wij u hier graag over.

 

 

4. Rechtsbijstand op basis van een verzekeringspolis

 

Via een polis rechtsbijstand in uw verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, uw motorrijtuigenverzekering,… kan u vaak genieten van rechtsbijstand door een advocaat zonder dat u nog extra dient te betalen. Onze factuur is dan voor rekening van uw verzekeringsmaatschappij.

 

Wij onderzoeken voor u of de tussenkomst van een raadsman in uw rechtsbijstandverzekering is inbegrepen.

6. Dienstenwet

 

U vertrouwt uw dossier toe aan een of meer advocaten binnen het kantoor Freson Advocaten. Al onze advocaten zijn advocaat in België en zijn ingeschreven aan de balie van Limburg.

 

Het advocatenkantoor is gevestigd te 3840 Borgloon, Speelhof 17 bus 1. U vindt alle praktische gegevens (telefoonnummers, e-mailadressen, e.d.) op deze website.

 

U kan bij onze advocaten terecht voor alle activiteiten eigen aan het beroep van advocaat.

 

Elke advocaat is zelfstandige. Mr. Marc Freson en Mr. Isabel Freson oefenen hun beroep uit onder de vorm van een eenmanszaak die zij in persoonlijke naam uitbaten. Freson Advocaten is een feitelijke vereniging die onderworpen is aan de BTW.

 

Het ondernemingsnummer van elke advocaat vindt u terug op deze pagina onder de titel BTW.

 

De beroepsaansprakelijkheid van alle advocaten binnen ons kantoor is verzekerd bij AMLIN Europe NV via Vanbreda Risk & Benefits. U kan de polis op eenvoudig verzoek bekomen.

 

Wij zijn ingeschreven aan de balie van Limburg en onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies, die geraadpleegd kunnen worden op www.advocaat.be, alsook aan de reglementen van de balie van Limburg.

 

Freson Advocaten maakt geen deel uit van multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen.

 

Het optreden van onze advocaten is onderworpen aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting, zoals geregeld in de gedragscode of reglement van de balie van Limburg. U kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en de toepassingsvoorwaarden van deze regeling op de website www.balielimburg.be.

 

U kan verdere informatie en/of een kopie van de verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie in het kader van de dienstenwet op eenvouwig verzoek bekomen.

7. Voorwaarden

 

Alle facturen zijn betaalbaar binnen de vijftien dagen na factuurdatum. Bij gebreke hieraan is er een conventionele verwijlinterest verschuldigd ad 10%. Tevens is er van rechtswege een forfaitair schadebedrag ad 10% verschuldigd met een minimum van 50,00 €. Ingeval van geschillen zijn de rechtbanken van het arrondissement Limburg bevoegd. De Belgische wet is van toepassing. Indien dit dossier afgehandeld is, dan wordt het vanaf heden gedurende de wettelijke termijn van 5 jaar bewaard. Nadien wordt het vernietigd. Indien u bepaalde stukken uit het dossier wenst te bekomen, dient u deze op te vragen binnen deze termijn van 5 jaar.

bottom of page